Đời Sống Văn Hóa

Xây dựng nếp sống và phát triển văn hóa đọc trong đời sống

4 phút, 39 giây để đọc.
Có thể nói, “hình thành văn hóa đọc” và “phát triển văn hóa đọc” là những cụm từ được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Ở góc độ tích cực, điều này cho thấy toàn xã hội đang quan tâm đến vấn đề then chốt của giáo dục phổ thông đối với khả năng tự học suốt đời của con người, đồng thời nó cũng phản ánh thực trạng thiếu “văn hóa đọc” của người dân. một vấn đề quan trọng.
Hình thành nền tảng giá trị con người và sự sáng tạo của một quốc gia. Năm thứ hai, trong Ngày Đọc sách Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào ngày 21/4 năm nay, nhiều công việc thiết thực liên quan đến việc công khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vương Đài. thực hiện. Liên quan đến việc đẩy mạnh trao đổi trong bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu nhân dân các cấp, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Trong thời kỳ này, để hình thành và phát triển phong trào đọc sách, phát triển theo hướng thành lập xã hội học tập, nét đẹp của đời sống xã hội.

Chính sách vĩ mô và sự dịch chuyển xã hội

Các sách vĩ mô giống như bộ khung xương nâng đỡ toàn bộ hệ thống, bộ khung xương có vững chắc. Thì hệ thống mới vận hành trơn tru. Ở Hàn Quốc, từ những năm 1960 -1970. Bộ Giáo dục đã bắt đầu phát động các chiến dịch khuyến đọc cho thanh thiếu niên trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2006, nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc. Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức ban hành Đạo luật Phát triển văn hóa đọc.

Chính sách vĩ mô và sự dịch chuyển xã hội

 

Đạo luật này đã chỉ thị thiết lập một Chương trình phát triển văn hóa đọc. Thành lập Ủy ban Khuyến đọc và yêu cầu tất các cơ quan từ trung ương đến địa phương phải cung cấp cơ hội đọc sách bình đẳng cho mọi trẻ em. Trong đó quy định rõ vai trò của cộng đồng, nhà trường. Và thậm chí cả các công ty tư nhân đối với việc khuyến đọc.

Tương tự, ở Nhật Bản, Luật Khuyến đọc dành cho trẻ em được thông qua vào năm 2001. Là cơ sở để Bộ Giáo dục ban hành Kế hoạch Khuyến đọc trên toàn quốc. Một điểm rất giống nhau giữa hai quốc gia này là bên cạnh việc luật hóa các quy định về khuyến đọc. Họ còn chỉ đạo và giám sát chặt chẽ kế hoạch thực hiện của các địa phương. Bài học của Nhật Bản và Hàn Quốc đã cho chúng ta thấy. Một chính sách vĩ mô thành công phải kết hợp được tầm nhìn chiến lược. Của những người đứng đầu quốc gia. Với các kế hoạch cụ thể; quyết liệt để thúc đẩy hành động ở cấp cơ sở.

Đọc sách và hoạt động nhóm tại phòng thư viện nhà trường

Nhận thức tầm quan trọng của văn hóa đọc. Năm 1995, Tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23/4 hằng năm là Ngày Sách và Bản quyền thế giới. Tại Việt Nam, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg. Lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng. Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách. Đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy; giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Đến ngày 21/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8. Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thư viện số 46/2019/QH14. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. Trong đó khoản 1 Điều 30 quy định ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Đọc sách và hoạt động nhóm tại phòng thư viện nhà trường

Sắp xếp giá sách ngăn nắp và tìm kiếm

Ngày Sách Việt Nam (21/4) được coi là sự kiện văn hóa quan trọng đối với cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến; đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Là dịp tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm; lưu giữ sách. Đồng thời, cũng là dịp để xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

Triển khai hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 ngày 21/4 năm nay. Bằng nhiều việc làm thiết thực gắn với việc tuyên truyền; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp .Và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Móng Cái lần thứ XXIV. Gắn với đẩy mạnh truyên thông về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thông qua đó, nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách. Hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến quý đã đọc bài viết trên!

Nguồn: mongcai.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.